PRAXE
Přes 30 let praxe v oboru
REALIZACE
Více než 1000 realizací po celé ČR
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Od realizace po pravidelné revize

Protipožární nátěrové systémy

Nabízíme ucelený protipožární ochranný systém, zabraňující a zpomalující hoření a šíření plamene.

Moderní protipožární nátěrové systémy jsou vysoce účinnou ochranou proti vzniku požáru. Kvalitní a dobře aplikované protipožární nátěry a nástřiky mají svou důležitost především v objektech, kde se obvykle pohybuje větší počet osob, jako jsou nemocnice, školy, úřady, pošty, obchody či výrobní a skladové haly. Protipožární ochrana konstrukcí při požáru přispívá k bezpečné evakuaci a zabraňuje ztrátám na životech. Zvýšenou odolností proti ohni a jeho sálavému teplu pomáhají výrazně snížit materiálové škody. Protipožární ochrana stavebních konstrukcí však nemusí plnit jen úlohu technickou, ale slouží rovněž jako vrchní krycí nátěr. Protipožární nástřiky a nátěry obvykle realizujeme jak v bezbarvém (na dřevo) tak barevném provedení (na dřevo, kov, beton, kabely). Zpěňující (Intumescentní) protipožární nátěry jsou tak dnes nezbytnou součástí bezpečnosti a požární ochrany většiny staveb.

Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí

Zcela transparentní nebo krycí zpěňující protipožární ochranný nátěr je určený na dřevěné konstrukce (krovy, sloupy, stěny, stropy, podlahy) s předepsanou požární odolností. Protipožární nátěry snižují hořlavost dřeva a omezují šíření plamene po povrchu (B, s1, d0) při zvýšení vnitřní teploty. Protipožární nátěry na dřevo dosahují požární odolnosti R 15, R 30, R 45 a R 60. V podmínkách požáru vytváří nátěr svým rozkladem na povrchu dřeva silnou nehořlavou tepelně izolační pěnu, která zpomaluje účinky ohně a sálavého tepla.

Protipožární nátěry ocelových konstrukcí

Technologicky vyspělé protipožární nátěry představují způsob povrchové úpravy, která umí zabezpečit požární ochranu ocelových konstrukcí ve stavebnictví (komerční budovy, letiště, stadiony, sportovní arény) a průmyslu (chemické provozy, elektrárny, petrochemické provozy). Intumescentní povlaky reagují na oheň expanzí, kdy několikanásobně zvětší svůj objem za vzniku zuhelnatělé pěny s nízkou tepelnou vodivostí, která v podstatě tvoří izolační vrstvu mezi ocelí a ohněm. Ocel ztrácí svou konstrukční pevnost kolem teploty 500 C. Zpěňující povlaky zpomalují rychlost přenosu tepla a tím prodloužit čas k dosažení kritické teploty exponované oceli. Moderní intumescentní nátěry nabízí nejen dlouhodobou protipožární ochranu ale i rychlou instalaci, estetický vzhled, nízkou hmotnost a ekonomicky přijatelnou kontrolu a údržbu. Protipožární nátěry na ocelové konstrukce mohou chránit celou řadu ocelových povrchů od válcovaných profilů a odlehčených nosníků, až po nádrže a konstrukce složitých tvarů.

Protipožární nátěry betonových konstrukcí

Intumescentní (zpěňující) nátěry - nástřiky navyšují požární odolnosti betonových konstrukcí na základě stanovení ekvivalentu tloušťky betonu pro zvýšení krytí tahové výztuže a rozměrových charakteristik betonového prvku. Výsledný vzhled je v bílém odstínu. Protipožární nátěry - nástřiky jsou určeny ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí stropů, stěn, sloupů a trámů v rozsahu 30 až 240 minut. Navýšení požární odolnosti konstrukcí z předpjatého betonu a ŽB se dosáhne na základě stanovení ekvivalentu nahrazujícího tloušťku betonu použitím protipožárního nátěru-nástřiku pro zvětšení krytí tahové výztuže. K izolaci se doporučují konstrukce starší než 2 roky, což zajišťuje dokonalé vyzrání a proschnutí betonu. Vlhkost konstrukce by neměla překročit 4 % a neměla by být vystavena přímým účinkům vody.

Protipožární nátěry elektroinstalace

Použití intumescentních nátěrových systémů je vhodné i pro zabránění šíření plamene po povrchu elektrických kabelů na něž jsou kladeny vysoké bezpečnostní požadavky z oblasti elektro. Protipožární nátěry elektrických kabelů se na kabelové svazky nebo lávky nanáší v množství dle dimenzační tabulky a v případě požáru dochází k napěnění aplikované vrstvy, která elektroinstalaci izoluje.

Aplikujeme protipožární nátěry na dřevo, ocel, beton a kabely:

Protipožární ochrana dřevených konstrukcí
Protipožární ochrana dřevených konstrukcí

Protipožární nátěry a nástřiky dřevěných konstrukcí zvyšující požární odolnost a omezení šíření plamene po povrchu konstrukce.

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí
Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Protipožární nátěry a nástřiky ocelových konstrukcí zvyšující požární odolnost a zabraňují ztrátám na životech.

Protipožární ochrana betonových konstrukcí
Protipožární ochrana betonových konstrukcí

Protipožární nástřiky betonových konstrukcí budov výrazně navyšují jejich požární odolnost a tím bezpečnost při případné evakuaci.

Protipožární ochrana elektroinstalace
Protipožární ochrana elektroinstalace

Protipožární nátěr elektrických kabelů zabráňuje rychlému šíření plamene po jejich povrchu a tím chrání váš majetek.

Revize protipožárních nátěrů a nástřiků

Protipožární nátěry a nástřiky, jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Periodické revize protipožární ochrany jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy a požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací. Doporučujeme mít protipožární nátěr stále v provozuschopném stavu, který bude potvrzen revizní zprávou. Jedině tak zajistíte dlouhou životnost provedených protipožárních úprav. Po skončení životnosti protipožárních nátěrů a nástřiků provádíme jejich obnovu.

Ochraňujeme Vaše zdraví a Váš majetek
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA KONSTRUKCÍ STAVEB A JEJICH NÁSLEDNÉ REVIZE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ HISTORICKÝCH I MODERNÍCH STAVEB

REVIZE PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ JSOU DŮLEŽITÉ Z MNOHA HLEDISEK:
● zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
● zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
● zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
● umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
● uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti a tím zamezení snížení finančního plnění od pojišťoven

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA KONSTRUKCÍ STAVEB A JEJICH NÁSLEDNÉ REVIZE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ HISTORICKÝCH I MODERNÍCH STAVEB
Jsme autorizovanou firmou pro navyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Potřebujete protipožární nátěr?

Protipožární nátěry a nástřiky stavebních konstrukcí všech typů budov jsou skvělým řešením pro všechny investory ve stavebnictví, kteří dbají jak o vysoká estetická kritéria, tak o zvýšení bezpečnosti svých staveb. Používáme protipožární ohnivzdorné materiály nejvyšší kvality od prověřených dodavatelů. Neváhejte nás kontaktovat, ať už jste z jakékoliv části České republiky: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Plzeň, České Budějovice, Brno, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc nebo dalších měst.